Bạn đang ở đây

Tủ thờ 03

Đánh giá của bạn: 
Chưa có phiếu nào
Giá: 13.860.000 VNĐ
>

- Chất liệu: Gỗ tự nhiên ghép thanh Sồi

- Bao gồm: bộ tủ thờ đôi theo mẫu, khắc họa tiết 

- Kích thước: 1.07 x 1.27 x 0.61 m

Tủ thờ 15
Giá: 14.600.000 VNĐ
Tủ thờ 14
Giá: 8.300.000 VNĐ
Giá: 28.500.000 VNĐ
Tủ thờ 11
Giá: 29.000.000 VNĐ
Tủ thờ 10
Giá: 0 VNĐ
Tủ thờ 09
Giá: 12.600.000 VNĐ
Giá: 35.600.000 VNĐ
Giá: 14.600.000 VNĐ
Giá: 8.400.000 VNĐ
Bộ ba tủ thờ 04
Giá: 83.000.000 VNĐ