Bạn đang ở đây

Bộ ba tủ thờ 11

Đánh giá của bạn: 
Chưa có phiếu nào
Giá: 83.000.000 VNĐ
>

- Chất liệu: gỗ tự nhiên Giáng Hương, gỗ tự nhiên Sồi

- Bao gồm: bộ 3 tủ thờ 

- Kích thước: 

+ Tủ thờ 01: 1.27 x 1.53 x 0.55 

+ Tủ thờ 02: 1.73 x 1.27 x 0.81

+ Tủ thờ 03: 0.79 x 0.69 x 0.61

+ Đôn: 0.42 x 0.5 x 0.42

+ Vách trang trí: 3.3 x 2.7

 

Tủ thờ 15
Giá: 14.600.000 VNĐ
Tủ thờ 14
Giá: 8.300.000 VNĐ
Tủ thờ 13
Giá: 13.860.000 VNĐ
Giá: 28.500.000 VNĐ
Tủ thờ 11
Giá: 29.000.000 VNĐ
Tủ thờ 10
Giá: 0 VNĐ
Tủ thờ 09
Giá: 12.600.000 VNĐ
Giá: 35.600.000 VNĐ
Giá: 14.600.000 VNĐ
Giá: 8.400.000 VNĐ