Bạn đang ở đây

Tủ bếp Acrylic 08

Đánh giá của bạn: 
Chưa có phiếu nào
Giá: 8.000.000 VNĐ
>

 

 

 

- Chất liệu Acrylic

- Bao gồm tủ trên+ tủ dưới 

- Đơn giá 8.000.000 m/d

 - Tủ trên cao  0.8 x 0.6

- Tủ dưới cao 0.8 x 0.6

Tủ bếp laminate 10
Giá: 6.600.000 VNĐ
Tủ bếp laminate 08
Giá: 3.250.000 VNĐ
Tủ bếp Acrylic 10
Giá: 4.500.000 VNĐ
Giá: 6.600.000 VNĐ
Tủ bếp Veneer Sồi 06
Giá: 5.200.000 VNĐ
Giá: 5.200.000 VNĐ
Tủ bếp laminate 05
Giá: 6.600.000 VNĐ
Giá: 6.200.000 VNĐ
Tủ bếp Acrylic 06
Giá: 8.000.000 VNĐ
Tủ bếp gỗ veneer 09
Giá: 5.200.000 VNĐ